Медцински електронен магазин Инфинита

кардиология и спирометрия,ЕКГ апарати,BTL CardioPoint-ECG C600

Компютърна система за ЕКГ в покой C600

  • Спешна ЕКГ
  • Индикация за контакт на електродите
  • Einthoven/Cabrera дисплей за отвежданията
  • Калипер за ръчно измерване
  • Конфигуриране на финалните доклади
  • Автоматична интерпретация с думи
  • ST карти за по-лесно откриване на миокарда
  • QT модул за анализ на риска от внезапна сърдечна смърт на пациента
  • Сравнение на вълновите форми в ЕКГ